close
تبلیغات در اینترنت
 رفع تنگناهای مردم زمینه تحقق همت مضاعف را فراهم می کند
loading...

پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان

راهکارهای اجرای " اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال " - ایسنا2 آوريل 2017 وی با بیان این‌که «متاسفانه در بخش تولید از توجه به خدمات غافل شده‌ایم»، گفت: آن‌چه که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، خدمات و به ویژه گردشگری است که ما در این دقت‌نظر مردم در انتخابات دانست و ابرازامیدواری…

رفع تنگناهای مردم زمینه تحقق همت مضاعف را فراهم می کند

admin بازدید : 1 سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 نظرات ()
راهکارهای اجرای " اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال " - ایسنا

2 آوريل 2017 وی با بیان این‌که «متاسفانه در بخش تولید از توجه به خدمات غافل شده‌ایم»، گفت: آن‌چه که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، خدمات و به ویژه گردشگری است که ما در این دقت‌نظر مردم در انتخابات دانست و ابرازامیدواری کرد: در سال جاری فرصت و زمینه مساعدتری برای خدمت‌رسانی مضاعف به مردم عزیز شهرستان ملایر فراهم شود.

اقتصاد مقاومتی - راهبردهای اقتصاد مقاومتی

«اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می کند».6 « اقتصاد مقاومتى .. اگر این بی انضباطی را بر طرف کنیم و فضای کسب و کار را برای تولید فراهم کنیم، زمینه تا حدود زیادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم می شود.

زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد ...

جامعه خودکفا باشد و میزان وابستگی خود را به حداقل برساند. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد. شرایط و زمینه. هایی است که اگر تحقق نیابد، نمی . می. ها. و. تنگناها. ی. اقتصاد. ی. ▫. اصالح. الگو. ی. مصرف. و. جلوگ. ری. ی. از. اسراف. ▫ . همت. مضاعف. و. کار. مضاع. ف. ▫. جهاد. اقتصاد. ی. -2 .9. الزامات. حیاتی برای داشتن.

اثـیـــــر...سایت جامع مدیریت - نقش تعاونی ها در توسعه ی ایران

تعاون و همکاری متقابل می تواند زمینه های یگانگی هر چه بیشتر مردم را فراهم نماید به همین دلیل در قانون اساسی کشور به بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی توجه خاص ماده 2 قانون شرکت های تعاونی را چنین تعریف می کند : شرکت تعاونی ، شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع 

فیش‌های همت مضاعف و کار مضاعف - khamenei.ir

این دانش فقط دل‌خوشکنک نیست، که ما بدانیم حالا در این زمینه پیشرفت کردیم؛ نه، این دانش کشور را ثروتمند میکند، سودش به همه‌ی مردم میرسد. این، کشاندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگوئی به نیازهای ملت. این در زمینه‌ی علم، که حقاً و انصافاً همت مضاعف و کار مضاعف در آن مشهود است. زمینه‌ی دیگری که در آن، همت مضاعف را  

ایرنا - شکستن مرزهای جدید دانش؛ جهت گیری صحیح دانشمندان ایرانی ...

31 مه 2015 قانعی گفت: در بخش داروهای زیست فناوری پیشرفت خوبی داریم و نگرانی در این زمینه نداریم زیرا روز به روز بر پیشرفت ها در این زمینه افزوده می شود اما در .. و شتابدهنده های الکترون و به دنبال آنها، شتابدهنده های پروتون این امکان را فراهم می کنند که دارو درست در نقطه مورد نظر که ممکن است یک تومور سرطانی باشد قرار 

Page 1 انگلستان ۰ ۴ پنس۔ آمریکا ۴۰ سنت ژاپن ۷۰ين- فرانسه ۴ فرانك ...

اگرنان مردم رايك گروه. خود را بیمه درمانی کنند. شرکت «مترو»، مهندس محسن هاشمی را به وی گفت: از افتخارهای این فعالیت دولت در زمینه سیاست، اقتصاد، بیگانه و متهم کردن دستگاه قضایی به کنفرانس اسلامی آماده می کند، ملت و دولت ما، بیش از هر زمان دیگری نیاز پیش بینی نشده و رفع معضلات در این آقای خاتمی، کار مترو در اولویتهای .

دانلود - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

حاشیه نشین رخ می دهد. رئیس کل دادگستري و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم. پیشگیری از وقوع جرم باید رشدمدارانهاستان کرمانشاه: و با همکاری مردم باشد. آیت ا. در این زمینه نمی تواند عمل کند و تحقق این امر نیازمند همکاری . می دهد. وی تصریح کرد: با این وصف مطالعه و رفع آسیب های اجتماعی در گام اول مستلزم شناخت عوامل.

جلسه 131.docx - روزنامه رسمی

1 جولای 2017 اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در واﻗﻊ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮدم اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻘـﺺ ﺳـﺎﺧﺘﺎري. ﻋﺒﺎرت از ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ. ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤ. ﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وزﯾﺮي دارﯾﻢ. ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ وزﯾﺮي را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ. ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪﻫﺪ . ﻗـﺎﻧﻮن ﻫـﻢ. ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽ.

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن - پرتال جامع علوم انسانی

25 ا کتبر 2015 اینکه معلمان دوشــغله بودن را چگونه درک و تفسیر می کنند و. چه شــرایطی را در این نوع کنش علّی، مقایســه درون/برون سازمانی و محدودیت های ســازمانی به منزله بستر و زمینه و. اصالت زدایی از جایگاه معلمی به فراهم آورنده تحرک و پویایی برای نظام آموزشی و نقش آفرینی معلم و فضاهای آموزشی. می باشند )حمیدی شریف، 89 

ويژه نامه سالمت معنوی - فرهنگستان علوم پزشکی

كمـك بـه دسـتيابي جامعـه و آحـاد مردم به باالترين سـطح سـالمت همه جانبه ، بـا رويکرد اعتـالي اخالق حرفـه اي، فرهنگ بومي، . و نمودارهـا نبايـد بـه صـورت كامـل در متـن هـم تکـرار شـود بلکه ذكـر شـماره نمودار يـا جـدول در متن كفايـت می كنـد. .. اســالمی، و زمينــه ســازی تحقــق مرجعيــت در حــوزه و حيطــه علــوم و فنــون ســالمت را بــر عهــده دارد .

به رغم تمام مشكالت خواستيم و به همت كارگران و كارشناسانمان

اتول ها به 20 رس یده بود که مورد استفاده برای مسافرت به. شهرها قرار می گرفت و امروز 1393/4/31 تولید داخلی سر از. میلیون درآورده و دیگر نماد اشرافیت نیست بلکه تحقق شعار. ما مي توانیم بود و مهندس ما می داند که وسیله نقلیه امروز. پدیده عام است نه خاص. پس باید توانست آن کند که مردم. عام می خواهن د. و این گزارش کلیت مجمع بود که 

مرکز بهداشت شرق تهران - کلام ولایت(آرشیو تا آذر95)

در این قضیه، کسانی که بر ارزشها و اصالتها پای می فشرند به افراطی گری و تندروی متهم می شوند تا در سایه سکوت آنها و تضعیف تدریجی ارزشها و آرمانها، زمینه تحقق اهداف پروژه نفوذ فراهم شود. بنابراین کسانی و جریانهایی که با اتهام افراطی گری، بسیج را تخطئه می کنند دانسته یا ندانسته، خاکریز مستحکمِ بسیج را تضعیف و پروژه 

ظرفیت ‌سازی برای سازمان‌های غیردولتی محلی - توانا

تأمین می کند. با انتشار این راهنما، ۴آنجا ادامه دارد و هزینه های آن را کامیک ریلیف. امیدواریم که به اهداف اولیه و کاربری آن وسعت دهیم و مزیت های فعالیت در زمینه. ظرفیت سازی در سازما ن .. از آن فراهم کند. مثال برای نمونه باال به چنین متنی می توان رسید: فشرده یک خطی. انجمن برای ترویج حق چرای احشام زنان رمه دار کشاورز در همیاری با سازمان های.

فایل pdf

ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در اﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﻫﻤﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف اﻳﻦ ﻫـﺪف. ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ آﻣـﻮزش ﻗـﺮار. دا. دن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻪ .. ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ. ﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ . ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و. اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ. داراي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 

مرکز اسناد آیت الله هاشمی رفسنجانی

اگرچه شهرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایران و جهان ، خردورزی سیاسی است که از آن به « مگا برند» تعبیر می کنند ، اما يكي از ابعاد شخصيتی ایشان كه به گفته خود ارزش این دو مجموعه که به عنوان دائرة المعارف قرآن كريم ، منابعي مادر براي اهل تحقيق خوانده مي شوند، حاصل بیش از ٦٠ هزار فيش در 22 دفتر و کاغذهای متعدد و مختلف هستند که 

Full page photo - نیروگاه شهید سلیمی نکا

اگر منتظران تلاش نکردند و شرایط را برای ظهور فراهم. نکردند، آنقدر فشار و سختی تصور می کنند که برای زمینه سازی ظهور باید در برابر ظلم و آشکار می گردد. (لرد جوی ). بازدید مهندسی طرز طالب از نیروگاه شهید سلیمی نگا. همت کارکنان نیروگاه را مثال زدنی و روحیه بخش. دانست و ابراز امیدواری نمود که نیروگاه نکا با وجود. نیروهای خوب 

سبدگردانی - بانک آینده

می نمائیــم. طـرح تجهیـز منابـع "یـاس" کـه بـا نـام مبـارک. حضــرت زهــرا )س( مزیــن شــده ؛ از تاریــخ. 1394/01/17 آغــاز گشــته و انتظــار اســت کــه. اهــداف آن بیــش از حــد تعییــن شــده، محقــق. گــردد. تحقــق ایــن مهــم، مثــل همیشــه؛ همــت،. عــزم و تــاش رؤســا و همــکاران شــعب را طلــب. نمــوده، امــا فرامــوش ننمائیــم کــه مدیــران و. همــکاران مســتقر در 

5 سال گذشت... - مدرسه ویژه

مردم می بایست خـود جبران. نقیصه کنند. اتـاق هایـی و. نیمکت هایی و تخته سیاهی. بس بـود تـا معلم هایی، دانش. آموخته هایـی روانـه ی جـامعه. کنند که دولت ها از آن ناتوان. بودند اما نیازمند به آن ها. هنر،عالوهبر. ِ. مدارسخصوصی. به دوش داشتن تمام سختی های. بقیـه ی دروس، مشکل. ِ. رایـج. مضاعفی هم داشتند و دارند. که اصال ارج و قربشان در گروی.

اخبار - دادگستری خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی قائم مقام دادگستری استان خراسان رضوی بر تلاش مضاعف دستگاه قضایی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید رضوی حجه الاسلام والمسلمین مظفری در مراسم معارفه رئیس جدید دادگستری تایبادگفت:قوه قضائیه در خصوص مسائل ویژه کشور به طور جدی نقش ایفا می کند ادامه ».

ابهت بخشی بکار و ایجاد اقتدار سازمان در حوزه تأمین امنیت را با همت و ...

19 آوريل 2010 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای خوزستان، فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور در مصاحبه اختصاصی با دفتر خبر این پایگاه ،اولویت مهم این یگان را در سال 89، تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا در نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف و همچنین اجرای مقتدرانه سیاستهای رئیس محترم 

ﺍﻳﺪﺯ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ «ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ» ﻧﻴﺴﺖ! - United Nations Office on Drugs and Crime

ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در وﻳـﺮاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟـﺐ و ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن ﺗﺼـﺎوﻳﺮ اﻳـﻦ. راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮده. اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و. ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . آذﻳﻦ ﻧﻮﺑﺎن. ﻣﺸﺎور ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺪز .. این ویروس سلول هاي خاصي را که از بدن در مقابل بیماري ها دفاع مي کند . به شدت متأثر از اچ آي وي است مردم تصور مي کنند از راه نوشیدن آب از لیوان دیگران ممكن است دچار.

اقتصاد مقاومتي؛ از همدلي و همزباني تا اقدام و عمل - روزنامه اطلاعات

3 آوريل 2016 ۲- طی دو سال و نیمی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، بخش عمده توان دولت معطوف به رفع تنگناهای بین المللی پیش روی ایران بوده است، البته تحول در شرایط از این رو اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی نه تنها مسئولیتی بر عهده دولت بلکه رهنمودی خطاب به جامعه سیاسی- اقتصادی کشور است تا این بار همدلی و 

مخبر - 1397 01 05 - حمايت از کالاي ايراني ضامن رونق اقتصادي و ايجاد ...

25 مارس 2018 بکوشد و در سطح دوم به مشارکت مردم برای تحقق برنامه ها بر می گردد، منشا ایجاد شغل و رفاه ملی از تولید ملی و داخلی حاصل می شود بر این اساس باید اراده مردم برای می کنند در صورت وجود جنس ایرانی از آن استفاده کند و اولویت خود را جنس خارجی قرار ندهد و این را بدانند که همین خرید جنس ایرانی زمینه اشتغال جوانان را فراهم 

راهکارهای اجرای " اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال " - اخبار تسنیم ...

2 آوريل 2017 وی با بیان این‌که «متاسفانه در بخش تولید از توجه به خدمات غافل شده‌ایم»، گفت: آن‌چه که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، خدمات و به ویژه گردشگری است که ما در این دقت‌نظر مردم در انتخابات دانست و ابرازامیدواری کرد: در سال جاری فرصت و زمینه مساعدتری برای خدمت‌رسانی مضاعف به مردم عزیز شهرستان ملایر فراهم شود.

توسعه خدمات بانکی بین اتریش Bank Hypolandes و - بانک شهر

و از طریق افزایش فعالیت ها در زمینه تحقق اجرای تعهدات مطرح شده در جریان. سفرهای متعدد به مشتریان، جایگاه و فضای خوبی را برای بانک شهر در میان مردم و رقبا باز . را به همگی همراهان و همکاران و مدیران خالق و با. انگیزه مجموعه بانک شهر تقدیم می کند. نقش بسزای. در تحقق پیشرفت و. آبادانی شهرها. علیرضاجاوبد. معاون فنی و عمرانی.

همت و کار مضاعف - ماهنامه تجارت - سرفصل

21 آوريل 2010 به نظر مي رسد يکي از راهکارهاي اساسي براي تحقق همت و کار مضاعف در بانکها اصلاح ساختار سازماني و عملياتي‌آنها باشد . باتوجه به شرايط روز اقدام و تلاش مي کنند تا چهره اي روزآمد از بانک ارائه نمايند بايد عرض کنم پس از بيانات مقام معظم رهبري و نامگذاري سال 89 به « سال همت و کار مضاعف» بدون شک همه آحاد مردم در فکر 

واحد گسترش شبكه و پزشك خانواده - شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل ...

باتوجه به اينكه مراقبتهاي بهداشتي اوليه بعنوان اساسي ترين گام رسيدن به سلامت براي مردم تعيين شده است ،در كشور مانيز براي تحقق اين هدف وتامين حفظ وارتقاء سطح سلامتي جامعه از طريق تقويت وگسترش . وجود بسته خدمات بهداشتي و درمان سرپايي در سطح پزشك خانواده كه امكان بررسي كيفيت و كميت عملكرد خدمات را فراهم مي كند.

دانشگاه فردوسي مشهد - معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه ...

فردوسي مشهد« را هم اكنون و در پايان سال همت مضاعف و كار مضاعف در پيش رو داريد. شما در اين راهنما با دانشكده ها، پژوهشكده ها، گروه ها، اعضاي محترم هيأت علمي و مديران آشنا مي شويد و مي توانيد در جهت رفع نيازهاي خويش از. آن بهره بريد. اكنون كه اولين سال از دهه هفتم فعاليت سومين دانشگاه تأسيس شده در كشور را سپري مي كنيم، خداوند منان را 

2 به جاي سرمقاله 3 »وب دا« مخفف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4 ...

بنابراین خود کارکنان باید. در اجراي اصالح الگوي مصرف به مدیران. کمک کنند. دکتر غالمرضا حیدري همچنین به. سال همت مضاعف و کار مضاعف اشاره. کرد و افزود: کم کاري باعث مي شود. بي انگیزگي در ما رخنه کند و باید. شبکه هاي بهداشت و درمان برنامه هایي. ارائه کنند که بر عملکرد خدماتي تأثیر. داشته باشد و موجب ارتقاي خدمات به. مردم شود.

اقتصاد مقاومتی و خانواده - te yan-h.ir | وبگاه جامع فرهنگی و اطلاع ...

27 آگوست 2017 “اصلاح الگوی مصرف”، “همت مضاعف و ‌کار مضاعف”، “جهاد اقتصادی” و “تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نمونه‌هایی از تاکید معظم‌له در جهت ساماندهی عرصه .. آن حضرت(ع)در تبیین معنای واقعی قناعت می فرماید: هرکس به مقدار کفایت، بسنده کند، آسایش و نظمی در زندگی می یابد و برای خویش زمینه گشایش فراهم می کند 

مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی .pdf - دانشگاه شاهد

زمینه. های شکل گیری و فرایند. تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری. فاطمه حسینائی و زهرا علیپورمقدم.. موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسالمی . آن مناسبات انسانی ایجاد شود و این مناسبات استعداد و قریحۀ خدادادی انسان را شکوفا کند می. توانیم آنرا تمدن بنامیم. وی. تمدن ر. ا چنین توصیف می. کند: ». تمدن حرکت است نه  

محمد خداداديان نشريه قرض الحسنه آماده دريافت نظرا - سازمان اقتصاد ...

گرفتاران باز می کند درعین حال مبارزه با ربا نیز. به حساب می آید، امیدوارم در این راه مقدس این. مشتاقان خدمت قرین توفیق باشند، برگزاري این. گردهمایي به منظور تبادل نظر و استفاده از نظرات. دوستان و همکاران محترم در راستاي بهینه کردن. روش قرض الحسنه است. آقای مدیرعامل خاطرنشان شدند: دستورالعمل. اجرایي تأسیس و فعالیت و نظارت 

فعاليــت هــای جــذاب در قبــرس شــمالی - Joomag

فنـاوری اطالعـات در زمینـه گردشـگری جوايـز اعطـا مـی شـود. نمايشگاه رسانه های سفر. 2014 5 تا 8 آگوست زمان: مکان: لويزيانا، امريکا www.travelmediashowcase.com وبسايت: نمايشـگاه رسـانه هـای سـفر يـک فرصـت منحصربفـرد بـرای روزنامـه نـگاران برتـر سـفر و متخصصـان صنعـت گردشـگری فراهـم مـی آورد تـا بـه منظـور مبادلـه اطالعـات.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 294
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 53
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 53
 • بازدید ماه : 218
 • بازدید سال : 1,216
 • بازدید کلی : 1,862